خانه ⁄ انجام معاملات تهاتری در بستر امن

انجام معاملات تهاتری در بستر امن

حفظ حریم خصوصی و حس اعتماد به طرف مقابل در معامله بر بستر وب و اینترنت و موبایل در عین جذابیت و هیجان معامله؛ یکی از الزامات اساسی است که عموم کاربران را دچار نگرانی می کند؛ اما نگران نباشید. در نرم افزار تاخت، حریم خصوصی شما در معامله رعایت میشود. شما در زمان ثبت آگهی تاخت می توانید تصمیم بگیرید که آگهی شما خصوصی باشد یا عمومی. ضمناً انتشار قیمت، شماره تماس و اطلاعات معامله بر اساس انتخاب های شما در زمان ثبت تاخت آگهی است. همه این موارد مضاف بر اینکه زیرساخت نرم افزار تاخت با رعایت ملاحظات و استانداردهای امنیتی توسعه یافته است، ضامن انجام معامله شما در بستری امن است.

چای یا قهوه تان را بنوشید و تاخت بزنید